Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
omawianą kwestię przyniosły koncepcje monetarystyczne, w których pieniądz jest traktowany jako jedna z wielu form przechowywania bogactwa. Prezentując (w latach pięćdziesiątych) swoją neoilościową teorię pieniądza, M. Friedman zwrócił uwagę m.in. na takie czynniki mające wpływ na popyt na pieniądz, jak: (1) całkowite bogactwo, jakim ludzie dysponują, włącznie z zasobami "bogactwa ludzkiego" (zwanego dziś zwykle "kapitałem ludzkim") - im większe bogactwo, tym większy popyt na pieniądz; (2) oczekiwane stopy zwrotu od różnych form aktywów - im wyższe stopy zwrotu, wyrażające alternatywny koszt trzymania pieniądza, tym mniejszy popyt na pieniądz. Jako miarę całkowitego bogactwa M. Friedman zaproponował tzw. dochód permanentny, który można zdefiniować jako
omawianą kwestię przyniosły koncepcje monetarystyczne, w których pieniądz jest traktowany jako jedna z wielu form przechowywania bogactwa. Prezentując (w latach pięćdziesiątych) swoją neoilościową teorię pieniądza, M. Friedman zwrócił uwagę m.in. na takie czynniki mające wpływ na popyt na pieniądz, jak: (1) całkowite bogactwo, jakim ludzie dysponują, włącznie z zasobami "bogactwa ludzkiego" (zwanego dziś zwykle "kapitałem ludzkim") - im większe bogactwo, tym większy popyt na pieniądz; (2) oczekiwane stopy zwrotu od różnych form aktywów - im wyższe stopy zwrotu, wyrażające alternatywny koszt trzymania pieniądza, tym mniejszy popyt na pieniądz. Jako miarę całkowitego bogactwa M. Friedman zaproponował tzw. dochód permanentny, który można zdefiniować jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego