Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
do katalogu mienia zamiennego; wojewoda obligatoryjnie przyznaje osobie uprawnionej własność obiektu wybranego przez nią z katalogu
- nieoprocentowany i niewaloryzowany papier wartościowy na okaziciela
a) bon można wymienić na akcje Towarzystwa Inwestycyjnego "Reprywatyzacja SA" (Skarb Państwa przekazuje do Towarzystwa Inwestycyjnego 5 proc. akcji każdego przedsiębiorstwa prywatyzowanego w drodze kapitałowej)
b) za bon można wykupić zajmowane przez siebie mieszkanie komunalne
c) bon można odsprzedać osobie trzeciej

projekt rządowy

a) mienie przejęte z naruszeniem ustaw nacjonalizacyjnych
b) mienie zabużańskie
a) dawni właściciele i współwłaściciel znacjonalizowanego mienia oraz ich spadkobiercy
a) wycena indywidualna
b) obciążenia majątku w chwili nacjonalizacji pomniejszają jego wartość
skala progresywna o
do katalogu mienia zamiennego; wojewoda obligatoryjnie przyznaje osobie uprawnionej własność obiektu wybranego przez nią z katalogu<br>- nieoprocentowany i niewaloryzowany papier wartościowy na okaziciela<br>a) bon można wymienić na akcje Towarzystwa Inwestycyjnego "Reprywatyzacja SA" (Skarb Państwa przekazuje do Towarzystwa Inwestycyjnego 5 proc. akcji każdego przedsiębiorstwa prywatyzowanego w drodze kapitałowej)<br>b) za bon można wykupić zajmowane przez siebie mieszkanie komunalne<br>c) bon można odsprzedać osobie trzeciej<br><br>&lt;tit&gt;projekt rządowy&lt;/&gt;<br><br>a) mienie przejęte z naruszeniem ustaw nacjonalizacyjnych<br>b) mienie zabużańskie<br>a) dawni właściciele i współwłaściciel znacjonalizowanego mienia oraz ich spadkobiercy<br>a) wycena indywidualna<br>b) obciążenia majątku w chwili nacjonalizacji pomniejszają jego wartość<br>skala progresywna o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego