Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
terenie województwa. Taka przynajmniej panuje opinia. Wynagrodzenie stanowi 90 proc. miesięcznej płacy pracownika, reszta uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i dokonywanej dwa razy w roku oceny efektywności. System ocen nie dyskryminuje ani nie wynagradza nikogo za wiek czy staż, ale za "robienie właściwie rzeczy". W ramach systemu wynagradzania funkcjonuje też bonusowa forma płac. Bonus jest wypłacany raz w roku i uzależniony od wyników firmy. Są też pieniądze na wypłatę ekwiwalentu socjalnego, czyli wypoczynek, obiady w stołówce zakładowej, opłaty żłobków, przedszkola. W czerwcu na wakacje, w grudniu na Boże Narodzenie. Inflacja uwzględniona. Są też nagrody indywidualne, materialne i rzeczowe. Np. kolacja w
terenie województwa. Taka przynajmniej panuje opinia. Wynagrodzenie stanowi 90 proc. miesięcznej płacy pracownika, reszta uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i dokonywanej dwa razy w roku oceny efektywności. System ocen nie dyskryminuje ani nie wynagradza nikogo za wiek czy staż, ale za "robienie właściwie rzeczy". W ramach systemu wynagradzania funkcjonuje też <orig>bonusowa</> forma płac. <foreign>Bonus</> jest wypłacany raz w roku i uzależniony od wyników firmy. Są też pieniądze na wypłatę ekwiwalentu socjalnego, czyli wypoczynek, obiady w stołówce zakładowej, opłaty żłobków, przedszkola. W czerwcu na wakacje, w grudniu na Boże Narodzenie. Inflacja uwzględniona. Są też nagrody indywidualne, materialne i rzeczowe. Np. kolacja w
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego