Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
w ostatnim półwieczu rzeźbę oglądamy w kontekście innym, ni. jej towarzyszy. niegdyś. A przecie. jej związek z kapliczką by. ważny, czasem forma kapliczki wręcz zależała od typu świętego przedstawienia. Dotyczy to zwłaszcza wizerunku Trójcy Świętej, rozpiętej na kartuszu, upadku Jezusa pod krzyżem, chronionego daszkową kapliczką, budowaną zazwyczaj na podobieństwo wiejskiego brogu. Jedynie wyobrażenie Chrystusa w grobie nie ma kapliczkowego kontekstu, spotyka się je tylko w wiejskich kościółkach. We wszystkich innych przypadkach rzeźbie towarzyszy kapliczka, która ją ochrania przed słotą i która ją wynosi ponad linię spojrzenia, uwzniośla, eksponuje. Kapliczki były trwalsze od rzeźb, zwłaszcza kapliczki murowane, wtedy więc, kiedy rzeźba ulegała
w ostatnim półwieczu rzeźbę oglądamy w kontekście innym, ni. jej towarzyszy. niegdyś. A przecie. jej związek z kapliczką by. ważny, czasem forma kapliczki wręcz zależała od typu świętego przedstawienia. Dotyczy to zwłaszcza wizerunku Trójcy Świętej, rozpiętej na kartuszu, upadku Jezusa pod krzyżem, chronionego daszkową kapliczką, budowaną zazwyczaj na podobieństwo wiejskiego brogu. Jedynie wyobrażenie Chrystusa w grobie nie ma kapliczkowego kontekstu, spotyka się je tylko w wiejskich kościółkach. We wszystkich innych przypadkach rzeźbie towarzyszy kapliczka, która ją ochrania przed słotą i która ją wynosi ponad linię spojrzenia, uwzniośla, eksponuje. Kapliczki były trwalsze od rzeźb, zwłaszcza kapliczki murowane, wtedy więc, kiedy rzeźba ulegała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego