Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
optymalnego sposobu leczeni: wskazanie najlepszych ośrodków, usytuowanych najbliżej miejsc zamieszkani Ubezpieczonego, gdzie można przeprowadzić zalecone badania. Gerling Życie SA oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie "Jesteś Kobietą". Wypłata z ubezpieczeni następuje w przypadku zdiagnozowania rak piersi, dodatkowo ubezpieczonej kobiecie przysługuje raz w roku, w ramach ubezpieczenia, profilaktyczne badanie medyczne.
Autorka jest brokerem specjalizującym się w ubezpieczeniach zdrowotnych.
NNW NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
1. KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONY
Osoby indywidualne i rodzice z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu, osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym; pracownicy, uczniowie, członkowie organizacji, imprez i wyjazdów.
2. ZAKRES CZASOWY UBEZPIECZENIA
Towarzystwo ubezpieczeń wypłaca kreślone świadczenia w związku z trwałymi
optymalnego sposobu leczeni: wskazanie najlepszych ośrodków, usytuowanych najbliżej miejsc zamieszkani Ubezpieczonego, gdzie można przeprowadzić zalecone badania. &lt;name type="org"&gt;Gerling&lt;/&gt; Życie SA oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie "Jesteś Kobietą". Wypłata z ubezpieczeni następuje w przypadku zdiagnozowania rak piersi, dodatkowo ubezpieczonej kobiecie przysługuje raz w roku, w ramach ubezpieczenia, profilaktyczne badanie medyczne.<br>Autorka jest brokerem specjalizującym się w ubezpieczeniach zdrowotnych.<br>NNW NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW<br>1. KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONY<br>Osoby indywidualne i rodzice z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu, osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym; pracownicy, uczniowie, członkowie organizacji, imprez i wyjazdów.<br>2. ZAKRES CZASOWY UBEZPIECZENIA<br>Towarzystwo ubezpieczeń wypłaca kreślone świadczenia w związku z trwałymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego