Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
może kontynuować ruch do przodu. W przypadku ruchu nogi w dół, w zależności od warunków, kontynuowany jest ten kierunek ruchu, albo noga przechodzi do fazy podparcia.
Na rysunku 4.17 pokazano przykładowe trajektorie ruchu nogi dla różnie wybieranych kierunków ruchu a na rys. 4.18 -trajektorię w sytuacji, gdy przeszkoda była blisko i ruch nogi do góry został bezpośrednio zmieniony na ruch w dół.
Po wyborze kierunku w następnym etapie ruchu obliczane są składowe prędkości
ruchu końca nogi we współrzędnych kartezjańskich, co można porównać z działaniem
systemu kiedy. Wzory na prędkość są różne dla każdego kierunku ruchu, zależą one
m.in. od
może kontynuować ruch do przodu. W przypadku ruchu nogi w dół, w zależności od warunków, kontynuowany jest ten kierunek ruchu, albo noga przechodzi do fazy podparcia. <br>Na rysunku 4.17 pokazano przykładowe trajektorie ruchu nogi dla różnie wybieranych kierunków ruchu a na rys. 4.18 -trajektorię w sytuacji, gdy przeszkoda była blisko i ruch nogi do góry został bezpośrednio zmieniony na ruch w dół. <br>Po wyborze kierunku w następnym etapie ruchu obliczane są składowe prędkości <br>ruchu końca nogi we współrzędnych kartezjańskich, co można porównać z działaniem <br>systemu kiedy. Wzory na prędkość są różne dla każdego kierunku ruchu, zależą one <br>m.in. od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego