Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
1991 r. liczba ludzi wyniosła 5,4 mld. Przyjęcie tych założeń oznaczało by konieczność bardzo istotnego ograniczenia przyrostu naturalnego, mianowicie od 1995 r. przeciętna ilość dzieci w rodzinie nie powinna przekraczać dwu ("zasada dwóch").

Zdajemy sobie sprawę, jak nierealne jest dziś to hasło w kulturach wielu społeczeństw.

Problemy demograficzne nie były bliżej omawiane w Rio. Obecnie jest to problem, z którym w wymiarze etyczno-obyczajowym nie mogą sobie poradzić zarówno kraje biednego Południa, jak i bogatej Północy. Konferencja ONZ na temat sytuacji ludnościowej świata, która odbyła się w Kairze w r. 1994 nie przyniosła zadowalających rezultatów.

4. Zaakceptowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju
1991 r. liczba ludzi wyniosła 5,4 mld. Przyjęcie tych założeń oznaczało by konieczność bardzo istotnego ograniczenia przyrostu naturalnego, mianowicie od 1995 r. przeciętna ilość dzieci w rodzinie nie powinna przekraczać dwu ("zasada dwóch").<br><br>Zdajemy sobie sprawę, jak nierealne jest dziś to hasło w kulturach wielu społeczeństw.<br><br>Problemy demograficzne nie były bliżej omawiane w Rio. Obecnie jest to problem, z którym w wymiarze etyczno-obyczajowym nie mogą sobie poradzić zarówno kraje biednego Południa, jak i bogatej Północy. Konferencja ONZ na temat sytuacji ludnościowej świata, która odbyła się w Kairze w r. 1994 nie przyniosła zadowalających rezultatów.<br><br>&lt;tit&gt;4. Zaakceptowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego