Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
Jak wiadomo z elementarnego kursu mechaniki kwantowej, prawdopodobieństwo przejścia między dwoma stanami cząsteczki, wywołanego przez to oddziaływanie, jest proporcjonalne do kwadratu elementu macierzowego momentu dipolowego, traktowanego jako operator kwantowy:

Przedstawiając, zgodnie z przybliżeniem Borna-Oppenheimera, funkcje falowe obu stanów w postaci iloczynów funkcji elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej, otrzymujemy .
W powyższej całce oznaczają odpowiednio elementy objętości w przestrzeni współrzędnych elektronowych i jądrowych. Ponieważ moment dipolowy jąder nie zależy od współrzędnych elektronów, można uporządkować wyrażenie w następujący sposób:

Dla każdego z rozważanych rodzajów widm cząsteczkowych to złożone wyrażenie ulega istotnemu uproszczeniu. Jeśli mamy do czynienia z przejściem pomiędzy różnymi stanami elektronowymi (widmo elektronowe
Jak wiadomo z elementarnego kursu mechaniki kwantowej, prawdopodobieństwo przejścia między dwoma stanami cząsteczki, wywołanego przez to oddziaływanie, jest proporcjonalne do kwadratu elementu macierzowego momentu dipolowego, traktowanego jako operator kwantowy:<br>&lt;gap&gt;<br>Przedstawiając, zgodnie z przybliżeniem Borna-Oppenheimera, funkcje falowe obu stanów w postaci iloczynów funkcji elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej, otrzymujemy &lt;gap&gt;.<br>W powyższej całce &lt;gap&gt; oznaczają odpowiednio elementy objętości w przestrzeni współrzędnych elektronowych i jądrowych. Ponieważ moment dipolowy jąder &lt;gap&gt; nie zależy od współrzędnych elektronów, można uporządkować wyrażenie w następujący sposób: &lt;gap&gt;<br><br>Dla każdego z rozważanych rodzajów widm cząsteczkowych to złożone wyrażenie ulega istotnemu uproszczeniu. Jeśli mamy do czynienia z przejściem pomiędzy różnymi stanami elektronowymi (widmo elektronowe
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego