Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
odległości międzyjądrowej R. Wychylenia jąder od położenia równowagi są w czasie drgań bardzo małe, przypuszczamy więc, że i zmiana momentu dipolowego jest niewielka, można zatem przybliżyć ją zależnością liniową przy czym utożsamiliśmy moment dipolowy w położeniu równowagi jąder z trwałym momentem jądrowym rozważanym w poprzednim paragrafie. Podstawiając do , otrzymujemy .
W całce po d R pierwszy wyraz d R jest równy zeru dla z powodu ortogonalności oscylacyjnych funkcji falowych. Wynika stąd, że prawdopodobieństwo przejścia oscylacyjnego nie zależy od trwałego momentu dipolowego cząsteczki, chociaż decyduje on o widmie czysto rotacyjnym. Natomiast drugi wyraz całki (nazywany często oscylacyjnym momentem przejścia) ma postać .
Przejście między
odległości międzyjądrowej R. Wychylenia jąder od położenia równowagi są w czasie drgań bardzo małe, przypuszczamy więc, że i zmiana momentu dipolowego jest niewielka, można zatem przybliżyć ją zależnością liniową &lt;gap&gt; przy czym utożsamiliśmy moment dipolowy w położeniu równowagi jąder z trwałym momentem jądrowym &lt;gap&gt; rozważanym w poprzednim paragrafie. Podstawiając &lt;gap&gt; do &lt;gap&gt;, otrzymujemy &lt;gap&gt;. <br>W całce po d R pierwszy wyraz &lt;gap&gt; d R jest równy zeru dla &lt;gap&gt; z powodu ortogonalności oscylacyjnych funkcji falowych. Wynika stąd, że prawdopodobieństwo przejścia oscylacyjnego nie zależy od trwałego momentu dipolowego cząsteczki, chociaż decyduje on o widmie czysto rotacyjnym. Natomiast drugi wyraz całki (nazywany często &lt;gap&gt; oscylacyjnym momentem przejścia) ma postać &lt;gap&gt;.<br>Przejście między
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego