Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
orbitale. W obu przypadkach otrzymujemy orbitale molekularne transformujące się zgodnie z reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Kombinacje orbitali atomowych (tzn. orbitale molekularne typu prowadzą do mniejszej wartości całek nakrywania. Wobec tego energia znalezionych uprzednio orbitali molekularnych zbudowanych z orbitali atomowych 2p rośnie w kolejności . Można także zbudować orbitale molekularne z jeszcze mniejszymi wartościami całek nakrywania; na przykład składając ze sobą dwa orbitale , otrzymamy orbitale molekularne transformujące się zgodnie z reprezentacjami .
Rys. 3.7. Możliwe kombinacje orbitali atomowych w cząsteczce homojądrowej, prowadzące do dodatnich wartości całki nakrywania
Rys. 3.8. Złożenie dwóch orbitali prowadzące do wiążącego orbitalu molekularnego. Obszary nakrywania funkcji falowych zaznaczono schematycznie przerywanymi
orbitale. W obu przypadkach otrzymujemy orbitale molekularne transformujące się zgodnie z reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Kombinacje orbitali atomowych &lt;gap&gt; (tzn. orbitale molekularne typu &lt;gap&gt; prowadzą do mniejszej wartości całek nakrywania. Wobec tego energia znalezionych uprzednio orbitali molekularnych zbudowanych z orbitali atomowych 2p rośnie w kolejności &lt;gap&gt;. Można także zbudować orbitale molekularne z jeszcze mniejszymi wartościami całek nakrywania; na przykład składając ze sobą dwa orbitale &lt;gap&gt;, otrzymamy orbitale molekularne transformujące się zgodnie z reprezentacjami &lt;gap&gt;.<br>Rys. 3.7. Możliwe kombinacje orbitali atomowych w cząsteczce homojądrowej, prowadzące do dodatnich wartości całki nakrywania<br>Rys. 3.8. Złożenie dwóch orbitali &lt;gap&gt; prowadzące do wiążącego orbitalu molekularnego. Obszary nakrywania funkcji falowych zaznaczono schematycznie przerywanymi
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.