Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
Crelle's Journal" największy pomysł swego życia, twierdzenie o dodawaniu Abela, które zostało natychmiast powitane jako "monumentumaere perennius", i które jeszcze obecnie po upływie 100 laty od urodzin Abela jest uważane za punkt szczytowy w rozwoju matematyki.
To twierdzenie o dodawaniu, otwierające szerokie horyzonty na dziedzinę analizy, noszącą obecnie nazwę całek Abela, było podstawą zasadniczej rozprawy, którą Abel, jak to wspominaliśmy, złożył w swoim czasie Cauchy'emu, i która już od dwu lat leżała nieopublikowaną. Swe na dwu stronicach skoncentrowane twierdzenie Abel kończył uwagą: "Przytoczę później liczne zastosowania tego twierdzenia, które rzucą światło na naturę funkcyj, których dotyczy".
Opublikowanie tego twierdzenia było
Crelle's Journal" największy pomysł swego życia, twierdzenie o dodawaniu Abela, które zostało natychmiast powitane jako "monumentum<br><br>&lt;page nr=68&gt;<br><br>aere perennius", i które jeszcze obecnie po upływie 100 laty od urodzin Abela jest uważane za punkt szczytowy w rozwoju matematyki.<br>To twierdzenie o dodawaniu, otwierające szerokie horyzonty na dziedzinę analizy, noszącą obecnie nazwę całek Abela, było podstawą zasadniczej rozprawy, którą Abel, jak to wspominaliśmy, złożył w swoim czasie Cauchy'emu, i która już od dwu lat leżała nieopublikowaną. Swe na dwu stronicach skoncentrowane twierdzenie Abel kończył uwagą: "Przytoczę później liczne zastosowania tego twierdzenia, które rzucą światło na naturę funkcyj, których dotyczy".<br>Opublikowanie tego twierdzenia było
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego