Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
Akademji Francuskiej, zaznaczył, że potrafi on dowolną funkcję rozwinąć w szereg trygonometryczny, stary Lagrange zaprotestował gorąco przeciw podobnej możliwości, tak mu się wydawało to nieprawdopodobnem.
2. Książka obecna zjawia się już w trzecim wydaniu. Pierwsze (z roku 1905) nazywało się a więc, jak wskazuje tytuł, dawało również zastosowania szeregów i całek Fouriera do teorji przewodnictwa ciepła. W ciągu następnych lat oba te działy tak się rozrosły, że powstała potrzeba powiększenia książki. Drugie wydanie (r. 1921) składało się już z 2 tomów, pod różnemi tytułami. Każdy z tych tomów poświęcony był jednemu działowi. Następne zkolei wydanie pierwszego tomu (które właśnie omawiamy) zostało
Akademji Francuskiej, zaznaczył, że potrafi on dowolną funkcję rozwinąć w szereg trygonometryczny, stary Lagrange zaprotestował gorąco przeciw podobnej możliwości, tak mu się wydawało to nieprawdopodobnem.<br>2. Książka obecna zjawia się już w trzecim wydaniu. Pierwsze (z roku 1905) nazywało się &lt;gap&gt; a więc, jak wskazuje tytuł, dawało również zastosowania szeregów i całek Fouriera do teorji przewodnictwa ciepła. W ciągu następnych lat oba te działy tak się rozrosły, że powstała potrzeba powiększenia książki. Drugie wydanie (r. 1921) składało się już z 2 tomów, pod różnemi tytułami. Każdy z tych tomów poświęcony był jednemu działowi. Następne zkolei wydanie pierwszego tomu (które właśnie omawiamy) zostało
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego