Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
dlatego traktował bardziej pobieżnie działy, które można znaleźć dostatecznie dobrze omówione w innych książkach. Istotnie, traktowanie rachunku różniczkowego i całkowego (rozdziały VI i VII) mniej już odbiega od tradycyjnego ujęcia tematu. Zbędnem jest, oczywiście, dodawanie, że ich wartość dydaktyczna jest również bardzo duża. Rozdział VIII mówi o zbieżności szeregów i całek nieskończonych i jest uzupełnieniem do rozdziału IV. To samo da się powiedzieć o części rozdziału IX, traktującego funkcje logarytmicznei wykładnicze zmiennej rzeczywistej. Rozdział X traktujący te oraz pokrewne funkcje w dziedzinie zespolonej nosi już bardziej specjalny charakter i nie jest niezbędny dla początkującego czytelnika.
Dużą zaletą książki jest wielka
dlatego traktował bardziej pobieżnie działy, które można znaleźć dostatecznie dobrze omówione w innych książkach. Istotnie, traktowanie rachunku różniczkowego i całkowego (rozdziały VI i VII) mniej już odbiega od tradycyjnego ujęcia tematu. Zbędnem jest, oczywiście, dodawanie, że ich wartość dydaktyczna jest również bardzo duża. Rozdział VIII mówi o zbieżności szeregów i całek nieskończonych i jest uzupełnieniem do rozdziału IV. To samo da się powiedzieć o części rozdziału IX, traktującego funkcje logarytmiczne<br><br>&lt;page nr=81&gt;<br><br>i wykładnicze zmiennej rzeczywistej. Rozdział X traktujący te oraz pokrewne funkcje w dziedzinie zespolonej nosi już bardziej specjalny charakter i nie jest niezbędny dla początkującego czytelnika.<br>Dużą zaletą książki jest wielka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.