Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
sposób różne elementy macierzowe hamiltonianu . Ponieważ są tymi samymi orbitalami, więc ; możemy się też spodziewać, że np. , reprezentujące energię elektronu zlokalizowanego w cząsteczce w pobliżu jądra A, osiągnie wartość bliską energii odpowiedniego stanu atomowego, . Poza tym , gdyż operator Hamiltona jest hermitowski, funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu i funkcji falowych . Zauważymy tu jedynie, że całka , podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem, że oba orbitale atomowe
sposób różne elementy macierzowe hamiltonianu <gap>. Ponieważ <gap> są tymi samymi orbitalami, więc <gap>; możemy się też spodziewać, że np. <gap>, reprezentujące energię elektronu zlokalizowanego w cząsteczce w pobliżu jądra A, osiągnie wartość bliską energii odpowiedniego stanu atomowego, <gap>. Poza tym <gap>, gdyż operator Hamiltona jest hermitowski, funkcje <gap> i <gap> zaś są rzeczywiste. Całkę <gap> nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu <gap> i funkcji falowych <gap>. Zauważymy tu jedynie, że całka <gap>, podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem, że oba orbitale atomowe
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego