Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
jest hermitowski, funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu i funkcji falowych . Zauważymy tu jedynie, że całka , podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem, że oba orbitale atomowe w pewnym obszarze nakrywają się, można więc przyjąć, że jest w przybliżeniu proporcjonalna do S. Okazuje się przy tym, że stała proporcjonalności jest ujemna, co będzie miało dla nas podstawowe znaczenie.
Zauważmy teraz, że przy naszym wyborze zwrotów osi
jest hermitowski, funkcje &lt;gap&gt; i &lt;gap&gt; zaś są rzeczywiste. Całkę &lt;gap&gt; nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu &lt;gap&gt; i funkcji falowych &lt;gap&gt;. Zauważymy tu jedynie, że całka &lt;gap&gt;, podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem, że oba orbitale atomowe w pewnym obszarze nakrywają się, można więc przyjąć, że &lt;gap&gt; jest w przybliżeniu proporcjonalna do S. Okazuje się przy tym, że stała proporcjonalności jest ujemna, co będzie miało dla nas podstawowe znaczenie.<br>Zauważmy teraz, że przy naszym wyborze zwrotów osi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego