Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
rozpinaną przez formy harmoniczne) nazywamy przestrzenią kohomologii i ma ona wymiar bp. Klasą kohomologii p-formy . nazywać będziemy wszystkie formy postaci .-d., gdzie . jest (p -1)-formą. Jeśli w rozkładzie (A.115) danej formy występuje forma harmoniczna , to mówimy, że . jest formą kohomologicznie nietrywialną.
W przestrzeni D-wymiarowej można określić całkę z D-formy. Wystarczy w tym
celu jedynie skorzystanie z faktu, że każda taka forma ma postać X(D) = X., gdzie

jest formą objętości. Istotną rolę odgrywa w teorii form różniczkowych twierdzenie Stokesa


gdzie .M jest odpowiednio zorientowanym brzegiem M.
W przestrzeni form wprowadzamy iloczyn skalarny

Istnieje również ścisły związek
rozpinaną przez formy harmoniczne) nazywamy przestrzenią kohomologii i ma ona wymiar bp. Klasą kohomologii p-formy . nazywać będziemy wszystkie formy postaci .-d., gdzie . jest (p -1)-formą. Jeśli w rozkładzie (A.115) danej formy &lt;gap&gt; występuje forma harmoniczna &lt;gap&gt;, to mówimy, że . jest formą kohomologicznie nietrywialną. <br>W przestrzeni D-wymiarowej można określić całkę z D-formy. Wystarczy w tym <br>celu jedynie skorzystanie z faktu, że każda taka forma ma postać X(D) = X., gdzie <br>&lt;gap&gt;<br>jest formą objętości. Istotną rolę odgrywa w teorii form różniczkowych twierdzenie Stokesa <br>&lt;gap&gt;<br><br>gdzie .M jest odpowiednio zorientowanym brzegiem M. <br>W przestrzeni form wprowadzamy iloczyn skalarny <br>&lt;gap&gt;<br>Istnieje również ścisły związek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego