Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
sterującym do generowania chodu w czasie rzeczywistym.
Wydatki energetyczne chodu mogą być oszacowane za pomocą wielu różnych metod.
Na przykład, obliczenia można rozpocząć od określenia momentu napędowego
jaki powinien być wygenerowany w przegubie. Moment ten pomnożony przez prędkość
kątową określa moc silnika

Wydatkowaną w czasie T chodu energię otrzymujemy, obliczając całkę tej mocy

W innej metodzie najpierw obliczano energię potencjalną związaną z ruchem pionowym środka ciężkości oraz energię potrzebną do przenoszenia nóg w czasie kroczenia. Następnie określano moc całkowitą silników jako energię wydatkowaną
w jednostce czasu. Niezależnie od metody obliczania energii, istnieje tzw. kryterium podobieństwa wydatków energetycznych maszyn kroczących, które bez
sterującym do generowania chodu w czasie rzeczywistym. <br>Wydatki energetyczne chodu mogą być oszacowane za pomocą wielu różnych metod. <br>Na przykład, obliczenia można rozpocząć od określenia momentu napędowego &lt;gap&gt; <br>jaki powinien być wygenerowany w przegubie. Moment ten pomnożony przez prędkość <br>kątową &lt;gap&gt; określa moc silnika <br>&lt;gap&gt;<br>Wydatkowaną w czasie T chodu energię otrzymujemy, obliczając całkę tej mocy <br>&lt;gap&gt;<br>W innej metodzie najpierw obliczano energię potencjalną związaną z ruchem pionowym środka ciężkości oraz energię potrzebną do przenoszenia nóg w czasie kroczenia. Następnie określano moc całkowitą silników jako energię wydatkowaną <br>w jednostce czasu. Niezależnie od metody obliczania energii, istnieje tzw. kryterium podobieństwa wydatków energetycznych maszyn kroczących, które bez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego