Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
dla obszaru między ((...)) tzn. wewnątrz bariery, gdzie energia potencjalna jest większa niż całkowita energia ((...)).
Prawdopodobieństwo, że cząstka o masie m znajdzie się w tym obszarze, to prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez barierę, inaczej efekt tunelowy lub przepuszczalność bariery. Prawdopodobieństwo to wynosi: ((...)) Prawdopodobieństwo przejścia przez barierę zmniejsza się więc ze wzrostem wartości całki w wykładniku, tzn. ze wzrostem wysokości i szerokości bariery. Bariera jest bowiem tym wyższa, im większa jest różnica ((...)) oraz tym szersza, im większa jest różnica między granicami całkowania ((...))
Stała rozpadu dla przemiany może być rozważana jako iloczyn prawdopodobieństwa przejścia P i częstości f, z jaką cząstka uderza o barierę. Częstość
dla obszaru między ((...)) tzn. wewnątrz bariery, gdzie energia potencjalna jest większa niż całkowita energia ((...)).<br> Prawdopodobieństwo, że cząstka o masie m znajdzie się w tym obszarze, to prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez barierę, inaczej efekt tunelowy lub przepuszczalność bariery. Prawdopodobieństwo to wynosi: ((...)) Prawdopodobieństwo przejścia przez barierę zmniejsza się więc ze wzrostem wartości całki w wykładniku, tzn. ze wzrostem wysokości i szerokości bariery. Bariera jest bowiem tym wyższa, im większa jest różnica ((...)) oraz tym szersza, im większa jest różnica między granicami całkowania ((...))<br> Stała rozpadu dla przemiany może być rozważana jako iloczyn prawdopodobieństwa przejścia P i częstości f, z jaką cząstka uderza o barierę. Częstość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego