Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
funkcji odpowiadających oscylacjom w jednej lub drugiej jamie potencjału: .
Efekt ten nosi nazwę podwojenia inwersyjnego (rys. 4.19). Zauważmy, że poziom v=1 jest znacznie bardziej rozszczepiony niż poziom v=0, gdyż związane z nim funkcje falowe łatwiej przenikają przez węższą w tym miejscu barierę, co prowadzi do większej wartości całki . Ponieważ funkcje falowe są odpowiednio parzyste lub nieparzyste przy inwersji cząsteczki, możliwe są przejścia elektryczne dipolowe pomiędzy odpowiadającymi im poziomami energetycznymi (patrz rozdz. 5). Przejście tego typu stało się podstawą konstrukcji pierwszego masera, emitującego promieniowanie o częstości 0,793 cm-1 (czyli długości fali ok. 13 mm), w mikrofalowym obszarze
funkcji odpowiadających oscylacjom w jednej lub drugiej jamie potencjału: &lt;gap&gt;.<br>Efekt ten nosi nazwę podwojenia inwersyjnego (rys. 4.19). Zauważmy, że poziom v=1 jest znacznie bardziej rozszczepiony niż poziom v=0, gdyż związane z nim funkcje falowe &lt;gap&gt; łatwiej przenikają przez węższą w tym miejscu barierę, co prowadzi do większej wartości całki &lt;gap&gt;. Ponieważ funkcje falowe &lt;gap&gt; są odpowiednio parzyste lub nieparzyste przy inwersji cząsteczki, możliwe są przejścia elektryczne dipolowe pomiędzy odpowiadającymi im poziomami energetycznymi (patrz rozdz. 5). Przejście tego typu stało się podstawą konstrukcji pierwszego masera, emitującego promieniowanie o częstości 0,793 cm-1 (czyli długości fali ok. 13 mm), w mikrofalowym obszarze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego