Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
równości reprezentują wynik całkowania znormalizowanych funkcji elektronowych i oscylacyjnych. Z własności harmonik sferycznych wynika, że powyższe całki są różne od zera tylko dla , przy czym dla zwykłych widm absorpcyjnych i emisyjnych reguła wyboru dla M nie ma znaczenia, gdyż energie poziomów rotacyjnych nie zależą od liczby kwantowej M. Zauważmy, że całki kątowe są formalnie identyczne jak w przypadku przejść elektrycznych dipolowych w atomie wodoropodobnym i dlatego otrzymuje się takie same reguły wyboru. Zgodnie z wyrażeniem przejścia elektryczne dipolowe zachodzą tylko między sąsiednimi poziomami rotacyjnymi, dla których
.
Rys. 5.1. Schemat rotacyjnego widma absorpcyjnego cząsteczki dwuatomowej. Linie przerywane oznaczają rzeczywiste położenie linii
równości reprezentują wynik całkowania znormalizowanych funkcji elektronowych i oscylacyjnych. Z własności harmonik sferycznych wynika, że powyższe całki są różne od zera tylko dla &lt;gap&gt;, przy czym dla zwykłych widm absorpcyjnych i emisyjnych reguła wyboru dla &lt;gap&gt; M nie ma znaczenia, gdyż energie poziomów rotacyjnych nie zależą od liczby kwantowej M. Zauważmy, że całki kątowe są formalnie identyczne jak w przypadku przejść elektrycznych dipolowych w atomie wodoropodobnym i dlatego otrzymuje się takie same reguły wyboru. Zgodnie z wyrażeniem przejścia elektryczne dipolowe zachodzą tylko między sąsiednimi poziomami rotacyjnymi, dla których<br>&lt;gap&gt;.<br> Rys. 5.1. Schemat rotacyjnego widma absorpcyjnego cząsteczki dwuatomowej. Linie przerywane oznaczają rzeczywiste położenie linii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego