Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
celu do wyrażenia, które mówi, że składowe oscylacyjnego momentu przejścia wynoszą i analogicznie dla My oraz Mz. Aby całka różniła się od zera, wyrażenie podcałkowe musi być całkowicie symetryczne względem wszystkich operacji symetrii cząsteczki; w przeciwnym razie co najmniej jedna operacja zmieniałaby jego znak, co jest możliwe tylko w przypadku całki równej zeru. Jeśli wszystkie trzy całki Mx, My i Mz znikają równocześnie, przejście oscylacyjne między poziomami cząsteczki opisanymi przez funkcje oraz jest wzbronione.
Rozważmy przejście z oscylacyjnego stanu podstawowego cząsteczki (jak widzieliśmy, termiczny rozkład obsadzeń poziomów oscylacyjnych powoduje, że przejścia absorpcyjne zachodzą prawie wyłącznie ze stanu podstawowego). Funkcja ma wówczas
celu do wyrażenia, które mówi, że składowe oscylacyjnego momentu przejścia wynoszą &lt;gap&gt; i analogicznie dla My oraz Mz. Aby całka różniła się od zera, wyrażenie podcałkowe &lt;gap&gt; musi być całkowicie symetryczne względem wszystkich operacji symetrii cząsteczki; w przeciwnym razie co najmniej jedna operacja zmieniałaby jego znak, co jest możliwe tylko w przypadku całki równej zeru. Jeśli wszystkie trzy całki Mx, My i Mz znikają równocześnie, przejście oscylacyjne między poziomami cząsteczki opisanymi przez funkcje &lt;gap&gt; oraz &lt;gap&gt; jest wzbronione.<br> Rozważmy przejście z oscylacyjnego stanu podstawowego cząsteczki (jak widzieliśmy, termiczny rozkład obsadzeń poziomów oscylacyjnych powoduje, że przejścia absorpcyjne zachodzą prawie wyłącznie ze stanu podstawowego). Funkcja &lt;gap&gt; ma wówczas
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego