Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
składowe oscylacyjnego momentu przejścia wynoszą i analogicznie dla My oraz Mz. Aby całka różniła się od zera, wyrażenie podcałkowe musi być całkowicie symetryczne względem wszystkich operacji symetrii cząsteczki; w przeciwnym razie co najmniej jedna operacja zmieniałaby jego znak, co jest możliwe tylko w przypadku całki równej zeru. Jeśli wszystkie trzy całki Mx, My i Mz znikają równocześnie, przejście oscylacyjne między poziomami cząsteczki opisanymi przez funkcje oraz jest wzbronione.
Rozważmy przejście z oscylacyjnego stanu podstawowego cząsteczki (jak widzieliśmy, termiczny rozkład obsadzeń poziomów oscylacyjnych powoduje, że przejścia absorpcyjne zachodzą prawie wyłącznie ze stanu podstawowego). Funkcja ma wówczas postać i jest całkowicie symetryczna. Aby
składowe oscylacyjnego momentu przejścia wynoszą &lt;gap&gt; i analogicznie dla My oraz Mz. Aby całka różniła się od zera, wyrażenie podcałkowe &lt;gap&gt; musi być całkowicie symetryczne względem wszystkich operacji symetrii cząsteczki; w przeciwnym razie co najmniej jedna operacja zmieniałaby jego znak, co jest możliwe tylko w przypadku całki równej zeru. Jeśli wszystkie trzy całki Mx, My i Mz znikają równocześnie, przejście oscylacyjne między poziomami cząsteczki opisanymi przez funkcje &lt;gap&gt; oraz &lt;gap&gt; jest wzbronione.<br> Rozważmy przejście z oscylacyjnego stanu podstawowego cząsteczki (jak widzieliśmy, termiczny rozkład obsadzeń poziomów oscylacyjnych powoduje, że przejścia absorpcyjne zachodzą prawie wyłącznie ze stanu podstawowego). Funkcja &lt;gap&gt; ma wówczas postać i jest całkowicie symetryczna. Aby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego