Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
f) istnieje fundamentalny związek opisany parą transformat Fouriera:

Nieskończone granice całkowania w tych zależnościach nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w tworzeniu parametrów, chociażby dlatego iż sygnał pomiarowy trwa przez określony i krótki przedział czasu. Powoduje to konieczność wprowadzenia określonych granic całkowania, tj. od . Praktycznie oznacza to pomnożenie wyrażeń pod znakiem całki przez odpowiednie funkcje: okna czasowe h(t) lub częstotliwościowe H(f). Funkcje okna, zwane też funkcjami wagowymi, przyjmują określone wartości (większe od zera) wewnątrz przedziału i zerowe poza nim. Nowa zmodyfikowana para transformat (4.34) ma następującą postać: należy dążyć do zminimalizowania wpływu funkcji okna na widmo końcowe. Można to
f) istnieje fundamentalny związek opisany parą transformat Fouriera: <br>&lt;gap&gt;<br>Nieskończone granice całkowania w tych zależnościach nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w tworzeniu parametrów, chociażby dlatego iż sygnał pomiarowy trwa przez określony i krótki przedział czasu. Powoduje to konieczność wprowadzenia określonych granic całkowania, tj. od &lt;gap&gt;. Praktycznie oznacza to pomnożenie wyrażeń pod znakiem całki przez odpowiednie funkcje: okna czasowe h(t) lub częstotliwościowe H(f). Funkcje okna, zwane też funkcjami wagowymi, przyjmują określone wartości (większe od zera) wewnątrz przedziału i zerowe poza nim. Nowa zmodyfikowana para transformat (4.34) ma następującą postać: &lt;gap&gt; należy dążyć do zminimalizowania wpływu funkcji okna na widmo końcowe. Można to
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego