Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
f) istnieje fundamentalny związek opisany parą transformat Fouriera:

Nieskończone granice całkowania w tych zależnościach nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w tworzeniu parametrów, chociażby dlatego iż sygnał pomiarowy trwa przez określony i krótki przedział czasu. Powoduje to konieczność wprowadzenia określonych granic całkowania, tj. od . Praktycznie oznacza to pomnożenie wyrażeń pod znakiem całki przez odpowiednie funkcje: okna czasowe h(t) lub częstotliwościowe H(f). Funkcje okna, zwane też funkcjami wagowymi, przyjmują określone wartości (większe od zera) wewnątrz przedziału i zerowe poza nim. Nowa zmodyfikowana para transformat (4.34) ma następującą postać: należy dążyć do zminimalizowania wpływu funkcji okna na widmo końcowe. Można to
f) istnieje fundamentalny związek opisany parą transformat Fouriera: <br>&lt;gap&gt;<br>Nieskończone granice całkowania w tych zależnościach nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w tworzeniu parametrów, chociażby dlatego iż sygnał pomiarowy trwa przez określony i krótki przedział czasu. Powoduje to konieczność wprowadzenia określonych granic całkowania, tj. od &lt;gap&gt;. Praktycznie oznacza to pomnożenie wyrażeń pod znakiem całki przez odpowiednie funkcje: okna czasowe h(t) lub częstotliwościowe H(f). Funkcje okna, zwane też funkcjami wagowymi, przyjmują określone wartości (większe od zera) wewnątrz przedziału i zerowe poza nim. Nowa zmodyfikowana para transformat (4.34) ma następującą postać: &lt;gap&gt; należy dążyć do zminimalizowania wpływu funkcji okna na widmo końcowe. Można to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego