Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
i osobliwość pewnych prostych funkcyj), R. V - pojęcie przedłużenia analitycznego i powierzchni Riemanna, R. VI - odwzorowanie odpowiednie (twierdzenie o możliwości i jednoznaczności, odwzorowanie brzegów, twierdzenia o zniekształcaniu!, R. VII - specjalne odwzorowanie (odwzorowana wielokątów, funkcja modułowa, twierdzenia Picarda, Schottky'ego i Landaua), R. VIII - zasada Dirichleta, R, IX - dalsze twierdzenia o istnieniu (całki Abela, funkcje algebraiczne na powierzchniach Riemanna, istnienie funkcyj automorficznych dla dalszego obszaru podstawowego, etc.).
A. Z.

1. Szeregiem trygonometrycznym nazywa się każdy szereg postaci

gdzie współczynniki an i bn (n = 0,1,2,...) są niezależne od x. Jeżeli są one związane z pewną funkcją f(x), określoną w przedziale zależnością
i osobliwość pewnych prostych funkcyj), R. V - pojęcie przedłużenia analitycznego i powierzchni Riemanna, R. VI - odwzorowanie odpowiednie (twierdzenie o możliwości i jednoznaczności, odwzorowanie brzegów, twierdzenia o zniekształcaniu!, R. VII - specjalne odwzorowanie (odwzorowana wielokątów, funkcja modułowa, twierdzenia Picarda, Schottky'ego i Landaua), R. VIII - zasada Dirichleta, R, IX - dalsze twierdzenia o istnieniu (całki Abela, funkcje algebraiczne na powierzchniach Riemanna, istnienie funkcyj automorficznych dla dalszego obszaru podstawowego, etc.).<br>&lt;hi&gt;A. Z.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;<br><br>&lt;gap&gt;<br><br>1. Szeregiem trygonometrycznym nazywa się każdy szereg postaci<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie współczynniki &lt;hi&gt;a&lt;_&gt;n&lt;/_&gt;&lt;/&gt; i &lt;hi&gt;b&lt;_&gt;n&lt;/_&gt;&lt;/&gt; (&lt;hi&gt;n&lt;/&gt; = 0,1,2,...) są niezależne od &lt;hi&gt;x&lt;/&gt;. Jeżeli są one związane z pewną funkcją f(x), określoną w przedziale &lt;gap&gt; zależnością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego