Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
wieku zauważyli, że rozmach zaborczej polityki zewnętrznej szedł w parze z coraz większym uciskiem mas chłopskich w samej Rosji, zapoczątkowanym przez przywiązanie wolnych chłopów (krestjan) do ziemi w drugiej połowie XVI wieku.

Nie tu miejsce na analizę przebiegu wojen Iwana Groźnego. Unowocześniona armia moskiewska odnosiła sukcesy jedne za drugimi. Zniszczyła "carstwo kazańskie", opanowała większość Inflant, zdobyła Połock. Dopiero szaleństwa Iwana i wewnętrzna katastrofa, związana z zamętem społecznym, niszczeniem kadry dowódców, wreszcie działalnością opryczników spowodowały rozkład siły zbrojnej i wywołały klęski, poniesione w walkach z coraz silniejszymi przeciwnikami. W 1571 r. chan krymski bez większych przeszkód spalił Moskwę. Zwycięstwa Batorego wynikały nie
wieku zauważyli, że rozmach zaborczej polityki zewnętrznej szedł w parze z coraz większym uciskiem mas chłopskich w samej Rosji, zapoczątkowanym przez przywiązanie wolnych chłopów (krestjan) do ziemi w drugiej połowie XVI wieku. <br><br> Nie tu miejsce na analizę przebiegu wojen Iwana Groźnego. Unowocześniona armia moskiewska odnosiła sukcesy jedne za drugimi. Zniszczyła "carstwo kazańskie", opanowała większość Inflant, zdobyła Połock. Dopiero szaleństwa Iwana i wewnętrzna katastrofa, związana z zamętem społecznym, niszczeniem kadry dowódców, wreszcie działalnością opryczników spowodowały rozkład siły zbrojnej i wywołały klęski, poniesione w walkach z coraz silniejszymi przeciwnikami. W 1571 r. chan krymski bez większych przeszkód spalił Moskwę. Zwycięstwa Batorego wynikały nie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego