Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
badacza. Drugi wiąże się z tym, że te same dane będą różnie interpretowane przez badaczy o wysokim i niskim poziomie OIB; na dodatek oczekiwania badaczy różnią się jeszcze zmiennymi osobowościowymi stanowiącymi pierwsze, wyżej omówione, źródło wstępnych OIB.

Przykładowo, badacz, który uzyskuje wysokie wyniki na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu, i którego cechuje jednocześnie wysoki poziom OIB, przywiązuje większą wagę do stereotypowych charakterystyk osób badanych. Będzie on osoby badane z grupy spodziewanych zachowań potwierdzających hipotezę badawczą traktował odmiennie od osób badanych z grupy spodziewanych zachowań hipotezy badawczej nie potwierdzających. Atrybucje sukcesu w pierwszej grupie i niepowodzenia w grupie drugiej dokonywane przez badacza będą
badacza. Drugi wiąże się z tym, że te same dane będą różnie interpretowane przez badaczy o wysokim i niskim poziomie OIB; na dodatek oczekiwania badaczy różnią się jeszcze zmiennymi osobowościowymi stanowiącymi pierwsze, wyżej omówione, źródło wstępnych OIB.<br><br> Przykładowo, badacz, który uzyskuje wysokie wyniki na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu, i którego cechuje jednocześnie wysoki poziom OIB, przywiązuje większą wagę do stereotypowych charakterystyk osób badanych. Będzie on osoby badane z grupy spodziewanych zachowań potwierdzających hipotezę badawczą traktował odmiennie od osób badanych z grupy spodziewanych zachowań hipotezy badawczej nie potwierdzających. Atrybucje sukcesu w pierwszej grupie i niepowodzenia w grupie drugiej dokonywane przez badacza będą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego