Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
o wskaźniku jeziorności w ujęciu przestrzennym. Na obrzeżach kontynentu występują jednak zbiorniki wodne, których misy zalegają w podłożu skalnym. Ich powierzchnie osiągają nawet kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Największe z nich to, leżące w Oazie Bungera na Wybrzeżu Knoxa, Jezioro Figurowe (ang. Lake Algae) długości ponad 15 km (Rekordy Ziemi 1998).
Azja cechuje się ogromnym zróżnicowaniem stref jeziorności, zarówno pod względem ich rozmieszczenia przestrzennego w układzie południkowym i równoleżnikowym, jak również wielkiej dysproporcji wartości wskaźnika między poszczególnymi obszarami. W obrębie tego największego kontynentu można wydzielić następujące strefy:
1) południowo-zachodnią, leżącą częściowo na granicy Europy i Azji. W jej obrębie można wyróżnić ośrodki
o wskaźniku jeziorności w ujęciu przestrzennym. Na obrzeżach kontynentu występują jednak zbiorniki wodne, których misy zalegają w podłożu skalnym. Ich powierzchnie osiągają nawet kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Największe z nich to, leżące w Oazie Bungera na Wybrzeżu Knoxa, Jezioro Figurowe (ang. Lake Algae) długości ponad 15 km (Rekordy Ziemi 1998).<br>Azja cechuje się ogromnym zróżnicowaniem stref jeziorności, zarówno pod względem ich rozmieszczenia przestrzennego w układzie południkowym i równoleżnikowym, jak również wielkiej dysproporcji wartości wskaźnika między poszczególnymi obszarami. W obrębie tego największego kontynentu można wydzielić następujące strefy:<br>1) południowo-zachodnią, leżącą częściowo na granicy Europy i Azji. W jej obrębie można wyróżnić ośrodki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego