Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
średnia i odchylenie standardowe tego szeregu rozdzielczego.
Ich wartości są następujące: x0,348, s0,184. Ocena omawianego histogramu prowadzi do następujących spostrzeżeń: w procesie odspajania moc nominalna silnika napędzającego koparkę nie jest w pełni wykorzystana, średnie wykorzystanie mocy nie przekracza 50%, rozkład statystyczny NPV/N nie jest rozkładem normalnym.
Podobny charakter mają rozkłady szeregów rozdzielczych uzyskane w wyniku badań innych koparek. Z tego względu, prezentowane wyniki mogą być uznane za reprezentatywne dla omawianego problemu.
Z zależności (7.1) wynika, że o stopniu wykorzystania mocy w procesie odspajania mogą współdecydować trzy czynniki. Są to: siła odspajania, prędkość ostrza łyżki oraz kąt zawarty
średnia i odchylenie standardowe tego szeregu rozdzielczego.<br>Ich wartości są następujące: x0,348, s0,184. Ocena omawianego histogramu prowadzi do następujących spostrzeżeń: w procesie odspajania moc nominalna silnika napędzającego koparkę nie jest w pełni wykorzystana, średnie wykorzystanie mocy nie przekracza 50%, rozkład statystyczny NPV/N nie jest rozkładem normalnym.<br>Podobny charakter mają rozkłady szeregów rozdzielczych uzyskane w wyniku badań innych koparek. Z tego względu, prezentowane wyniki mogą być uznane za reprezentatywne dla omawianego problemu.<br>Z zależności (7.1) wynika, że o stopniu wykorzystania mocy w procesie odspajania mogą współdecydować trzy czynniki. Są to: siła odspajania, prędkość ostrza łyżki oraz kąt zawarty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego