Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
roboczego. Trzeci stan różni się od drugiego jedynie tym, że elementami związującymi koparkę z podłożem są podpory lub podpory i koła. Siły działające na układ jezdny we wszystkich omawianych stanach mają charakter sił czynnych i reakcji.
Mimo występowania nierównomierności w ruchu koparki, wynikających ze struktury układu jezdnego i niewątpliwie dynamicznego charakteru oddziaływania osprzętu roboczego koparki na ten układ, analiza obciążeń tego układu przeprowadzana jest na gruncie statyki. Jest to podejście w pełni uzasadnione choćby z tego względu, że zaniedbanie wpływu dynamiki powoduje mniejszy błąd niż nieprawidłowy dobór współczynników charakteryzujących wpływ podłoża i opory ruchu.
13.2.2. Siły działające na układ
roboczego. Trzeci stan różni się od drugiego jedynie tym, że elementami związującymi koparkę z podłożem są podpory lub podpory i koła. Siły działające na układ jezdny we wszystkich omawianych stanach mają charakter sił czynnych i reakcji.<br>Mimo występowania nierównomierności w ruchu koparki, wynikających ze struktury układu jezdnego i niewątpliwie dynamicznego charakteru oddziaływania osprzętu roboczego koparki na ten układ, analiza obciążeń tego układu przeprowadzana jest na gruncie statyki. Jest to podejście w pełni uzasadnione choćby z tego względu, że zaniedbanie wpływu dynamiki powoduje mniejszy błąd niż nieprawidłowy dobór współczynników charakteryzujących wpływ podłoża i opory ruchu.<br>13.2.2. Siły działające na układ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego