Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
odorantów, na przykład wyrażone sumaryczną liczbą cząsteczek w jednostce objętości lub w częściach objętościowych na milion (ppm; obj.):

Odorymetryczne badania próbek powietrza zawierających odoranty w ilościach nadprogowych (S SPWW) powinny obejmować pomiary stężeń (liczby jednostek zapachowych, LJZ [jz/m3]; patrz rozdz. 4) oraz oceny jakościowych cech wrażenia: intensywności i rodzaju (charakteru) oraz jakości hedonicznej -stopnia odczuwanej niechęci lub przyjemności zależnego od intensywności i rodzaju zapachu (patrz rozdz. 3).
Przytoczony powyżej przegląd pomiarów odorymetrycznych oparto na klasyfikacji dokonanej z punktu widzenia rodzaju badanych próbek i typu mierzonych właściwości ich zapachu. Innym kryterium klasyfikacji metod pomiarów mogą być zamierzenia dotyczące sposobu wykorzystywania ich
odorantów, na przykład wyrażone sumaryczną liczbą cząsteczek w jednostce objętości lub w częściach objętościowych na milion (ppm; obj.):<br>&lt;gap&gt;<br>Odorymetryczne badania próbek powietrza zawierających odoranty w ilościach nadprogowych (S SPWW) powinny obejmować pomiary stężeń (liczby jednostek zapachowych, LJZ [jz/m3]; patrz rozdz. 4) oraz oceny jakościowych cech wrażenia: intensywności i rodzaju (charakteru) oraz jakości hedonicznej -stopnia odczuwanej niechęci lub przyjemności zależnego od intensywności i rodzaju zapachu (patrz rozdz. 3).<br>Przytoczony powyżej przegląd pomiarów odorymetrycznych oparto na klasyfikacji dokonanej z punktu widzenia rodzaju badanych próbek i typu mierzonych właściwości ich zapachu. Innym kryterium klasyfikacji metod pomiarów mogą być zamierzenia dotyczące sposobu wykorzystywania ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego