Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1966
pierwszą a drugą. Z reguły bywa tak, że model służący pomiarowi jakiejś cechy w danej zbiorowości stanowi również charakterystykę struktury tej zbiorowości (chociażby pod względem rozkładu owej cechy). Chodziło jednak o uzyskanie orientacji w celach, jakie się za pomocą omawianych modeli realizuje.
Na osobną wzmiankę zasługują modele, które nie mają charakteru opisowego. Nazwijmy je umownie normatywnymi. Samo ich istnienie wydaje się nieco paradoksalne w świetle poglądu, że wszelkie wypowiedzi nauki są zdaniami w sensie logicznym. Jak zobaczymy, modele normatywne tylko z pozoru naruszają tę zasadę. Najpierw jednak wyjaśnijmy, o co chodzi. Najlepiej można to pokazać na przykładzie teorii gier.
Wiadomo już
pierwszą a drugą. Z reguły bywa tak, że model służący pomiarowi jakiejś cechy w danej zbiorowości stanowi również charakterystykę struktury tej zbiorowości (chociażby pod względem rozkładu owej cechy). Chodziło jednak o uzyskanie orientacji w celach, jakie się za pomocą omawianych modeli realizuje.<br>Na osobną wzmiankę zasługują modele, które nie mają charakteru opisowego. Nazwijmy je umownie normatywnymi. Samo ich istnienie wydaje się nieco paradoksalne w świetle poglądu, że wszelkie wypowiedzi nauki są zdaniami w sensie logicznym. Jak zobaczymy, modele normatywne tylko z pozoru naruszają tę zasadę. Najpierw jednak wyjaśnijmy, o co chodzi. Najlepiej można to pokazać na przykładzie teorii gier.<br>Wiadomo już
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego