Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
wartościowe stare kolędy,
również funkcjonujące w krajach Europae Christianae, np. Quem pastores laudavere
(podano polski incipit tej kolędy ­ Którego pasterze chwalili). Praca kompozytora,
dodajmy wcale nie łatwa, polegała na adaptacji melodii kolędy do określonego
wersu, bądź struktury semantycznej łacińskiego tekstu mszalnego, przy założeniu
ogólnej korelacji (wyjątki zaś jedynie potwierdzają regułę) charakteru tekstu
i melodii kolędy z tekstem mszalnym, np. wspomnianą kolędę Quem pastores Dembiński
wykorzystał w Sanctus, z tekstem pierwszego wersu tej części (s. 18, prz. 10).
Melodie kolęd, z konieczności przekształcane interwałowo i rytmicznie, brzmią
sukcesywnie, nieprzerwanie w całym cyklu. Niekiedy melodia kolędy ulegała
rozczłonkowaniu, wówczas jej część bywała wykorzystywana
wartościowe stare kolędy, <br>również funkcjonujące w krajach Europae Christianae, np. Quem pastores laudavere <br>(podano polski incipit tej kolędy ­ Którego pasterze chwalili). Praca kompozytora, <br>dodajmy wcale nie łatwa, polegała na adaptacji melodii kolędy do określonego <br>wersu, bądź struktury semantycznej łacińskiego tekstu mszalnego, przy założeniu <br>ogólnej korelacji (wyjątki zaś jedynie potwierdzają regułę) charakteru tekstu <br>i melodii kolędy z tekstem mszalnym, np. wspomnianą kolędę Quem pastores Dembiński <br>wykorzystał w Sanctus, z tekstem pierwszego wersu tej części (s. 18, prz. 10). <br>Melodie kolęd, z konieczności przekształcane interwałowo i rytmicznie, brzmią <br>sukcesywnie, nieprzerwanie w całym cyklu. Niekiedy melodia kolędy ulegała <br>rozczłonkowaniu, wówczas jej część bywała wykorzystywana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego