Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
przywództwa

duchowego, mają psychikę rozbitą i osobowość nie przystosowaną do życia
w społeczeństwie, które wymaga jednostek twórczych, samodzielnych i
plastycznych. Jak bowiem trafnie zauważył cytowany już tu Brooks
Alexander, jeden z krytyków ideologii Wodnika, końcowym produktem
duchowości "New Age" mogą być osoby bezradne w obliczu większości
wyzwań współczesnego świata:Co ciekawe, podobną miękkość, nieumiejętność wyrażania własnych
opinii oraz bierną postawę wobec wyzwań współczesnego świata wytykał
zwolennikom "Wodnika" amerykański poeta związany z ruchem odnowy
"męskości" i "ojcostwa", autor słynnego Żelaznego Jana (Iron John)
Robert Bly.

Jednak wydaje się, że nie byłoby słuszne popadanie w przesadę i
przedwczesne ferowanie ostatecznych wyroków. Wszystko wskazuje
przywództwa<br><br>duchowego, mają psychikę rozbitą i osobowość nie przystosowaną do życia<br>w społeczeństwie, które wymaga jednostek twórczych, samodzielnych i<br>plastycznych. Jak bowiem trafnie zauważył cytowany już tu Brooks<br>Alexander, jeden z krytyków ideologii Wodnika, końcowym produktem<br>duchowości "New Age" mogą być osoby bezradne w obliczu większości<br>wyzwań współczesnego świata:<br><br>&lt;gap&gt;<br><br> Co ciekawe, podobną miękkość, nieumiejętność wyrażania własnych<br>opinii oraz bierną postawę wobec wyzwań współczesnego świata wytykał<br>zwolennikom "Wodnika" amerykański poeta związany z ruchem odnowy<br>"męskości" i "ojcostwa", autor słynnego Żelaznego Jana (Iron John) <br>Robert Bly.<br><br> Jednak wydaje się, że nie byłoby słuszne popadanie w przesadę i<br>przedwczesne ferowanie ostatecznych wyroków. Wszystko wskazuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego