Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
przyłączenia się do powstania (paru z nich błagano nawet o objęcie naczelnego dowództwa). Piotr Wysocki, stając na czele zbuntowanych podchorążych, a przedtem zawiązując spisek, uznał, jak widać, za nieważną przysięgę podpisaną 16 lipca 1827 roku. Zobowiązywał się w niej, że dochowa wierności carowi oraz jego następcom i niczego nie uczyni, co by ku ich "zdradzie lub szkodzie służyć mogło". Gotów jest również "dla dobra ich i chwały przelewać krew i życie poświęcać".
Trudno oprzeć się wrażeniu, iż Wysocki, łamiąc tę przysięgę, kierował się także tradycjami szlacheckiej demokracji. W ustroju dawnej Rzeczypospolitej mieściło się przecież prawo do wypowiedzenia monarsze posłuszeństwa, gdyby ten naruszył
przyłączenia się do powstania (paru z nich błagano nawet o objęcie naczelnego dowództwa). Piotr Wysocki, stając na czele zbuntowanych podchorążych, a przedtem zawiązując spisek, uznał, jak widać, za nieważną przysięgę podpisaną 16 lipca 1827 roku. Zobowiązywał się w niej, że dochowa wierności carowi oraz jego następcom i niczego nie uczyni, co by ku ich "zdradzie lub szkodzie służyć mogło". Gotów jest również "dla dobra ich i chwały przelewać krew i życie poświęcać".<br>Trudno oprzeć się wrażeniu, iż Wysocki, łamiąc tę przysięgę, kierował się także tradycjami szlacheckiej demokracji. W ustroju dawnej Rzeczypospolitej mieściło się przecież prawo do wypowiedzenia monarsze posłuszeństwa, gdyby ten naruszył
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego