Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
epoce czy czasach. Spora część badaczy ma skłonność do uważania zwłaszcza tych epok, którymi się zajmuje, za szczególnie istotne dla dalszego biegu dziejów. W ich wyszukiwaniu historycy, powiedzmy, XVI czy XVII stulecia mają oczywiście przewagę nad kolegami badającymi na przykład XX wiek. łatwiej jest bowiem oceniać pewne fakty, jeśli wiemy, co było ich konsekwencją, aniżeli pisać o wydarzeniach współczesnych, o których nie wiadomo, jak się dalej potoczą.
Nie wymagajmy też od ludzi żyjących w okresach przełomu, aby zawsze zdawali sobie z tego sprawę. Świadomość taką posiadali niewątpliwie czołowi szermierze humanizmu czy działacze rewolucji francuskiej. Wielu innym epokom bywa taka świadomość przypisywana niesłusznie
epoce czy czasach. Spora część badaczy ma skłonność do uważania zwłaszcza tych epok, którymi się zajmuje, za szczególnie istotne dla dalszego biegu dziejów. W ich wyszukiwaniu historycy, powiedzmy, XVI czy XVII stulecia mają oczywiście przewagę nad kolegami badającymi na przykład XX wiek. łatwiej jest bowiem oceniać pewne fakty, jeśli wiemy, co było ich konsekwencją, aniżeli pisać o wydarzeniach współczesnych, o których nie wiadomo, jak się dalej potoczą.<br>Nie wymagajmy też od ludzi żyjących w okresach przełomu, aby zawsze zdawali sobie z tego sprawę. Świadomość taką posiadali niewątpliwie czołowi szermierze humanizmu czy działacze rewolucji francuskiej. Wielu innym epokom bywa taka świadomość przypisywana niesłusznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego