Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
USA-ZSRR już po zakończeniu działań wojennych. Dała się odczuć wtedy ewolucja nastrojów w Stanach zjednoczonych: od podziwu dla bohaterstwa żołnierza radzieckiego do skrajnej nieufności wyrażającej k się dekretem prezydenckim Trumana (Internal Security Act, 1950 r.) oraz powołaniem komisji McCaethego.
Można się zastanawiać, czy te zdecydowane posunięcia miały uzasadnienie oraz co było powodem zmiany we wzajemnych stosunkach zmiany tak radykalnej, że aż zapoczątkowującej erę zimnej wojny. Wydaje się (autor prezentuje w tym miejscu własna opinię), ze punktem zwrotnym była tzw. sprawa Guzenki. Igor Guzenko był szefem w ambasadzie sowieckiej w Ottawie. W październiku 1945 r., gdy wezwano go do powrotu do Moskwy
USA-ZSRR już po zakończeniu działań wojennych. Dała się odczuć wtedy ewolucja nastrojów w Stanach zjednoczonych: od podziwu dla bohaterstwa żołnierza radzieckiego do skrajnej nieufności wyrażającej k się dekretem prezydenckim Trumana (Internal Security Act, 1950 r.) oraz powołaniem komisji McCaethego.<br>Można się zastanawiać, czy te zdecydowane posunięcia miały uzasadnienie oraz co było powodem zmiany we wzajemnych stosunkach zmiany tak radykalnej, że aż zapoczątkowującej erę zimnej wojny. Wydaje się (autor prezentuje w tym miejscu własna opinię), ze punktem zwrotnym była tzw. sprawa Guzenki. Igor Guzenko był szefem w ambasadzie sowieckiej w Ottawie. W październiku 1945 r., gdy wezwano go do powrotu do Moskwy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego