Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
z innymi krajami) pozycji polskiej kobiety. Wiązało to się z jej szczególną rolą pielęgnowania (i przekazywania dzieciom) wartości patriotycznych i religijnych. Co znajdowało, m.in., spektakularny wyraz w ceremonialnym całowaniu rąk kobietom we wszystkich warstwach społeczeństwa czy też zajmowaniu miejsca za stołem (nie zaś usługiwania mężowi i synom na stojąco - co było do niedawna zwyczajowo przyjęte nie tylko w krajach muzułmańskich).

Mimo kontrowersyjności znaczenia zewnętrznych przejawów szacunku, można chyba uznać, że miał on także i głębsze podłoże, wynikające ze sposobu wychowania i kształcenia kobiet, funkcjonującego modelu matki-Polki, zajmującej, w niektórych przynajmniej obszarach, porównywalną z mężczyzną pozycję. Trzeba podkreślić, że sytuacja ta
z innymi krajami) pozycji polskiej kobiety. Wiązało to się z jej szczególną rolą pielęgnowania (i przekazywania dzieciom) wartości patriotycznych i religijnych. Co znajdowało, m.in., spektakularny wyraz w ceremonialnym całowaniu rąk kobietom we wszystkich warstwach społeczeństwa czy też zajmowaniu miejsca za stołem (nie zaś usługiwania mężowi i synom na stojąco - co było do niedawna zwyczajowo przyjęte nie tylko w krajach muzułmańskich). <br><br>Mimo kontrowersyjności znaczenia zewnętrznych przejawów szacunku, można chyba uznać, że miał on także i głębsze podłoże, wynikające ze sposobu wychowania i kształcenia kobiet, funkcjonującego modelu matki-Polki, zajmującej, w niektórych przynajmniej obszarach, porównywalną z mężczyzną pozycję. Trzeba podkreślić, że sytuacja ta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego