Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
stosunkach wodnych w małych zlewniach i zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia metodyki obliczania przepływów w zlewniach nie kontrolowanych (przepływy charakterystyczne i fale wezbraniowe).
Standardowy program pomiarowy
Oprzyrządowanie zlewni planowano zrealizować w dwóch etapach. W pierwszym w ZR zainstalowano aparaturę do ciągłej rejestracji zasilania i odpływu. W każdej zlewni założono co najmniej jeden posterunek opadowy z pluwiografem, deszczomierzem i śniegomierzem wagowym oraz jeden posterunek wodowskazowy z limnigrafem i łatą wodowskazową. W drugim etapie przewidywano przede wszystkim umocnienie profili pomiarowych, zwiększenie liczby posterunków pomiaru opadu i odpływu, ewentualnie zorganizowanie pomiaru zwierciadła wód gruntowych i posterunków meteorologicznych.
Termin drugiego etapu, przypadający na początek lat
stosunkach wodnych w małych zlewniach i zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia metodyki obliczania przepływów w zlewniach nie kontrolowanych (przepływy charakterystyczne i fale wezbraniowe). <br>&lt;tit1&gt;Standardowy program pomiarowy&lt;/tit1&gt;<br>Oprzyrządowanie zlewni planowano zrealizować w dwóch etapach. W pierwszym w ZR zainstalowano aparaturę do ciągłej rejestracji zasilania i odpływu. W każdej zlewni założono co najmniej jeden posterunek opadowy z pluwiografem, deszczomierzem i śniegomierzem wagowym oraz jeden posterunek wodowskazowy z limnigrafem i łatą wodowskazową. W drugim etapie przewidywano przede wszystkim umocnienie profili pomiarowych, zwiększenie liczby posterunków pomiaru opadu i odpływu, ewentualnie zorganizowanie pomiaru zwierciadła wód gruntowych i posterunków meteorologicznych. <br>Termin drugiego etapu, przypadający na początek lat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego