Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
zabezpieczenia: jest odpowiedzialny dowódca. Na podstawie jego decyzji planuje się i wykonuje odpowiednie zadania inżynieryjne. Dlatego podejmując decyzję dowódca ogólnowojskowy każdego szczebla dowodzenia powinien również przeanalizować, jaki wpływ będą miały zapory minowe na trwałość organizowanej obrony oraz jakie siły należy wyznaczyć do wykonania tego zadania.
Zastanówmy się obecnie nad tym, co powinien wiedzieć i jak powinien postępować dowódca batalionu lub kompanii (ponieważ oni będą przede wszystkim organizować i kierować wykonaniem tego zadania), gdy wraz z otrzymanym zadaniem przejścia do obrony zostanie któremuś z nich nakazane użycie piechoty do budowy pól minowych. Otóż dowódca batalionu lub kompanii powinien być zorientowany, czy do zakładania
zabezpieczenia: jest odpowiedzialny dowódca. Na podstawie jego decyzji planuje się i wykonuje odpowiednie zadania inżynieryjne. Dlatego podejmując decyzję dowódca ogólnowojskowy każdego szczebla dowodzenia powinien również przeanalizować, jaki wpływ będą miały zapory minowe na trwałość organizowanej obrony oraz jakie siły należy wyznaczyć do wykonania tego zadania.<br>Zastanówmy się obecnie nad tym, co powinien wiedzieć i jak powinien postępować dowódca batalionu lub kompanii (ponieważ oni będą przede wszystkim organizować i kierować wykonaniem tego zadania), gdy wraz z otrzymanym zadaniem przejścia do obrony zostanie któremuś z nich nakazane użycie piechoty do budowy pól minowych. Otóż dowódca batalionu lub kompanii powinien być zorientowany, czy do zakładania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego