Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzień Dobry
Nr: 09.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
Walentego kojarzyło się przez lata z drewnianym, prawie 400-letnim kościółkiem w Bieruniu, którego jest patronem. W dniu imienin Walentego parafianie modlą się przed jego obrazem w intencji obrony przed chorobami. Dlaczego więc św. Walenty został patronem zakochanych? Źródła kościelne podają, że jest to zaadaptowane przez Kościół pogańskie święto ku czci bogini dziewcząt Februata Juno obchodzone 15 lutego, podczas którego chłopcy rysowali imiona i wizerunki swych ukochanych. Inni twierdzą, że swoją rolę odegrała przypadająca na połowę lutego pora łączenia się ptaków w pary na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze inni widzą pokrewieństwo chorób nerwowych, przed którymi broni św. Walenty... z dolegliwościami powodowanymi miłością
Walentego kojarzyło się przez lata z drewnianym, prawie 400-letnim kościółkiem w Bieruniu, którego jest patronem. W dniu imienin Walentego parafianie modlą się przed jego obrazem w intencji obrony przed chorobami. Dlaczego więc św. Walenty został patronem zakochanych? Źródła kościelne podają, że jest to zaadaptowane przez Kościół pogańskie święto ku czci bogini dziewcząt Februata Juno obchodzone 15 lutego, podczas którego chłopcy rysowali imiona i wizerunki swych ukochanych. Inni twierdzą, że swoją rolę odegrała przypadająca na połowę lutego pora łączenia się ptaków w pary na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze inni widzą pokrewieństwo chorób nerwowych, przed którymi broni św. Walenty... z dolegliwościami powodowanymi miłością
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego