Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
że żadnych instrukcji nie było. PZU SA jest spółką prawa handlowego i jest zobligowana do postępowania zgodnego z kodeksem handlowym i ze swoim statutem. Właściciel spółki nie może ingerować w decyzje, które pozostają w kompetencjach zarządu. Statut PZU oraz kodeks handlowy ściśle określają kompetencje zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, czyli właściciela, którym - przypomnę - jest nie tylko skarb państwa, ale i Eureko oraz BIG. Wchodzenie jednego organu w kompetencje drugiego byłoby złamaniem prawa, a na walnym zgromadzeniu głosowano nie w sprawie zarządu, ale zmian w składzie rady nadzorczej.

- Właściciel, czyli państwo, ma jednak przedstawicieli we władzach spółki. Powinni oni chyba konsultować
że żadnych instrukcji nie było. PZU SA jest spółką prawa handlowego i jest zobligowana do postępowania zgodnego z kodeksem handlowym i ze swoim statutem. Właściciel spółki nie może ingerować w decyzje, które pozostają w kompetencjach zarządu. Statut PZU oraz kodeks handlowy ściśle określają kompetencje zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, czyli właściciela, którym - przypomnę - jest nie tylko skarb państwa, ale i Eureko oraz BIG. Wchodzenie jednego organu w kompetencje drugiego byłoby złamaniem prawa, a na walnym zgromadzeniu głosowano nie w sprawie zarządu, ale zmian w składzie rady nadzorczej.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who7&gt; - Właściciel, czyli państwo, ma jednak przedstawicieli we władzach spółki. Powinni oni chyba konsultować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego