Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
parametrów plazmy, jak dotychczas jednak czas zamknięcia jest za krótki, by można było mówić o dodatnim bilansie energii wyprodukowanej w układzie w stosunku do energii zużywanej na wytworzenie i utrzymanie plazmy.
Od dawna już poszukuje się innego niż elektromagnetyczny sposobu ogrzania mieszaniny deuteru i trytu do temperatury 100 milionów stopni, czyli innego niż magnetyczne zamknięcia plazmy. W grę wchodzi przekazywanie energii do plazmy przez intensywne wiązki elektronów z akceleratorów albo fotonów z laserów. Obecnie podamy kilka informacji o tym ostatnim rozwiązaniu.
Już w latach sześćdziesiątych zwrócono uwagę, że lasery mogłyby stać się istotnym, nowym czynnikiem w rozwiązaniu problemu fuzji. Od roku
parametrów plazmy, jak dotychczas jednak czas zamknięcia jest za krótki, by można było mówić o dodatnim bilansie energii wyprodukowanej w układzie w stosunku do energii zużywanej na wytworzenie i utrzymanie plazmy.<br> Od dawna już poszukuje się innego niż elektromagnetyczny sposobu ogrzania mieszaniny deuteru i trytu do temperatury 100 milionów stopni, czyli innego niż magnetyczne zamknięcia plazmy. W grę wchodzi przekazywanie energii do plazmy przez intensywne wiązki elektronów z akceleratorów albo fotonów z laserów. Obecnie podamy kilka informacji o tym ostatnim rozwiązaniu.<br> Już w latach sześćdziesiątych zwrócono uwagę, że lasery mogłyby stać się istotnym, nowym czynnikiem w rozwiązaniu problemu fuzji. Od roku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego