Typ tekstu: Książka
Autor: Owsiak Stanisław
Tytuł: Finanse publiczne
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1998
osłabły. Wiele podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego było i nadal jest niedofinansowanych. Dotyczy to klasycznych zadań publicznych (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne) oraz zadań socjalnych (ochrona zdrowia, edukacja). Źródła tych trudności tkwią m.in. w strukturze wydatków budżetowych państwa. Wydatki budżetu obciążone są obecnie w około jednej trzeciej tzw. wydatkami sztywnymi, czyli wydatkami na obsługę długu publicznego oraz wydatkami (transferami) na rzecz funduszy ubezpieczeń społecznych. Skalę i rodzaje transferów przedstawiłem przy okazji prezentacji skonsolidowanego rachunku systemu finansów publicznych.
Przygotowany znacznie wcześniej (pierwsza wersja budżetu została opracowana w lipcu 1994 r.) niż w ostatnich kilku latach projekt ustawy budżetowej na rok 1995 został
osłabły. Wiele podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego było i nadal jest niedofinansowanych. Dotyczy to klasycznych zadań publicznych (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne) oraz zadań socjalnych (ochrona zdrowia, edukacja). Źródła tych trudności tkwią m.in. w strukturze wydatków budżetowych państwa. Wydatki budżetu obciążone są obecnie w około jednej trzeciej tzw. wydatkami sztywnymi, czyli wydatkami na obsługę długu publicznego oraz wydatkami (transferami) na rzecz funduszy ubezpieczeń społecznych. Skalę i rodzaje transferów przedstawiłem przy okazji prezentacji skonsolidowanego rachunku systemu finansów publicznych. <br>Przygotowany znacznie wcześniej (pierwsza wersja budżetu została opracowana w lipcu 1994 r.) niż w ostatnich kilku latach projekt ustawy budżetowej na rok 1995 został
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego