Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
otrzymujemy możliwość wydzielenia poszczególnych ras, jednakże nadal nie wiemy o istocie samej grupy. Inaczej mówiąc, wspólnota kulturowa, która pojawia się jako differentia specifica , pozwala na wydzielenie konkretnych zbiorowości, lecz pozostawia otwarty problem wyznacznika grupowości.
W cytowanej, pełnej definicji rasy Gumplowicz podkreślił, że rasa "swój punkt wyjściowy znajduje w elementach duchowych", czyli kulturze. Musiał zatem dostrzegać jeszcze inny, bardziej zasadniczy moment konstytutywny dla rasy - świadomość. rasa więc nie opierała swego bytu tylko na obiektywnej sferze kultury, lecz i na subiektywnej sferze świadomości.
By przybliżyć kwestię, należy się odwołać do rozważań nad indywidualizmem i kolektywizmem. Polemizując z tymi stanowiskami, Gumplowicz dochodził do wniosku
otrzymujemy możliwość wydzielenia poszczególnych ras, jednakże nadal nie wiemy o istocie samej grupy. Inaczej mówiąc, wspólnota kulturowa, która pojawia się jako &lt;hi rend="italic"&gt;differentia specifica&lt;/hi&gt; , pozwala na wydzielenie konkretnych zbiorowości, lecz pozostawia otwarty problem wyznacznika grupowości.<br>W cytowanej, pełnej definicji rasy Gumplowicz podkreślił, że rasa "swój punkt wyjściowy znajduje w elementach duchowych", czyli kulturze. Musiał zatem dostrzegać jeszcze inny, bardziej zasadniczy moment konstytutywny dla rasy - świadomość. rasa więc nie opierała swego bytu tylko na obiektywnej sferze kultury, lecz i na subiektywnej sferze świadomości.<br>By przybliżyć kwestię, należy się odwołać do rozważań nad indywidualizmem i kolektywizmem. Polemizując z tymi stanowiskami, Gumplowicz dochodził do wniosku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego