Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
kompensacji ekologicznej.
5. Monitoring środowiska.
6. Poinwestycyjne badania ekologiczne.
7. Rekultywacja biologiczna obszarów poprzemysłowych.
Przedstawione etapy badań obejmują cały cykl inwestycyjny: od projektowania przez czas użytkowania zakładu, aż do jego likwidacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych.

Prognozowanie zmian w środowisku

Jest to nowa dziedzina nauki pod nazwą environmental impact assessment (EIA), czyli ocena oddziaływania na środowisko (OOS), której początek dał M. Zakrzewski (1977). Powinno się wykonywać OOS dla każdego zamierzenia inwestycyjnego, i to na etapie programowania inwestycji, sporządzania założeń techniczno-ekonomicznych, jak i szczegółowych projektów realizacyjnych. Ocenę tę wykonuje się dla poszczególnych wariantów lokalizacyjnych i technologicznych. Pozwala to władzom samorządu terytorialnego wybrać
kompensacji ekologicznej.<br>5. Monitoring środowiska.<br>6. Poinwestycyjne badania ekologiczne.<br>7. Rekultywacja biologiczna obszarów poprzemysłowych.<br>Przedstawione etapy badań obejmują cały cykl inwestycyjny: od projektowania przez czas użytkowania zakładu, aż do jego likwidacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych.<br><br>&lt;tit&gt;Prognozowanie zmian w środowisku&lt;/&gt;<br><br>Jest to nowa dziedzina nauki pod nazwą environmental impact assessment (EIA), czyli ocena oddziaływania na środowisko (OOS), której początek dał M. Zakrzewski (1977). Powinno się wykonywać OOS dla każdego zamierzenia inwestycyjnego, i to na etapie programowania inwestycji, sporządzania założeń techniczno-ekonomicznych, jak i szczegółowych projektów realizacyjnych. Ocenę tę wykonuje się dla poszczególnych wariantów lokalizacyjnych i technologicznych. Pozwala to władzom samorządu terytorialnego wybrać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego