Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
do nowych typów uwarunkowań. Jak wynika z zaprezentowanego zestawienia, różne mogą być motywy takich zmian. Jest interesujące, że często motywem jest chęć poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku oraz konieczność utrzymania pozycji lidera marketingowego.
Coraz ostrzejsze przepisy prawne, presja społeczeństwa i różnych jego grup proekologicznych, rosnące koszty usuwania zanieczyszczeń, o czym była mowa wcześniej, zmusiły przedsiębiorstwa do szczegółowej oceny wytwarzanych przez nie produktów z punktu widzenia ich wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystuje się w tym celu tzw. analizę cyklu życia produktu (Life Cycle Analysis, LCA), która polega na ocenie ekologicznej produktu, dokonanej na podstawie charakterystyki zużycia energii, surowców i materiałów oraz emisji
do nowych typów uwarunkowań. Jak wynika z zaprezentowanego zestawienia, różne mogą być motywy takich zmian. Jest interesujące, że często motywem jest chęć poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku oraz konieczność utrzymania pozycji lidera marketingowego.<br>Coraz ostrzejsze przepisy prawne, presja społeczeństwa i różnych jego grup proekologicznych, rosnące koszty usuwania zanieczyszczeń, o czym była mowa wcześniej, zmusiły przedsiębiorstwa do szczegółowej oceny wytwarzanych przez nie produktów z punktu widzenia ich wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystuje się w tym celu tzw. analizę cyklu życia produktu (Life Cycle Analysis, LCA), która polega na ocenie ekologicznej produktu, dokonanej na podstawie charakterystyki zużycia energii, surowców i materiałów oraz emisji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego