Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
zdawała sobie sprawę z tego, że ta manipulacja opinią społeczną zakończyła się zupełnym niepowodzeniem.
Swoje rozważania zakończyłbym jednym wnioskiem negatywnym#ludzie w gruncie rzeczy nie są ciekawi nowych poglądów na historię. Oni po prostu chcą, aby im historycy potwierdzili te zapatrywania, które wynieśli z własnych przemyśleń, z domu i tak dalej. Sądzę, że wybitny jest w oczach szerszej publiczności ten historyk, który potwierdza to, co oni sądzili, a nie ten, który podejmuje z nimi polemikę. Jeden z socjologów amerykańskich stwierdził, że można człowiekowi wpoić jakieś poglądy, jeżeli on przedtem nie miał żadnych zapatrywań w danej sprawie, jeżeli był tabula rasa. Natomiast
zdawała sobie sprawę z tego, że ta manipulacja opinią społeczną zakończyła się zupełnym niepowodzeniem.<br>Swoje rozważania zakończyłbym jednym wnioskiem negatywnym#ludzie w gruncie rzeczy nie są ciekawi nowych poglądów na historię. Oni po prostu chcą, aby im historycy potwierdzili te zapatrywania, które wynieśli z własnych przemyśleń, z domu i tak dalej. Sądzę, że wybitny jest w oczach szerszej publiczności ten historyk, który potwierdza to, co oni sądzili, a nie ten, który podejmuje z nimi polemikę. Jeden z socjologów amerykańskich stwierdził, że można człowiekowi wpoić jakieś poglądy, jeżeli on przedtem nie miał żadnych zapatrywań w danej sprawie, jeżeli był tabula &lt;page nr=366&gt; rasa. Natomiast
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego