Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
rys. 2.15) nazywa się osią celową lunety. Chcąc dobrze wycelować w jakiś przedmiot należy tak ustawić okular, aby wyraźnie widzieć zarówno krzyż nitek, jak i obraz przedmiotu.
Dalmierz kreskowy
W równych odległościach od osi celowej, przez punkty M i N na siatce obrazu, naniesione są dwie krótkie kreski, stanowiące dalmierz, zwany dalmierzem kreskowym (rys. 2.16). Promienie przechodzące w punktach M i N, po załamaniu się w soczewce wewnętrznej, przecinają się w jej ognisku i dalej załamują się powtórnie w obiektywie. Poza instrumentem biegną one pod kątem , którego wierzchołek leży w punkcie analaktycznym S. Zakładając, że punkt S pokrywa się
rys. 2.15) nazywa się &lt;HI rend="italic"&gt;osią celową&lt;/HI&gt; lunety. Chcąc dobrze wycelować w jakiś przedmiot należy tak ustawić okular, aby wyraźnie widzieć zarówno krzyż nitek, jak i obraz przedmiotu.<br>&lt;tit&gt;Dalmierz kreskowy&lt;/&gt;<br>W równych odległościach od osi celowej, przez punkty &lt;HI rend="italic"&gt;M&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;N&lt;/HI&gt; na siatce obrazu, naniesione są dwie krótkie kreski, stanowiące dalmierz, zwany dalmierzem kreskowym (rys. 2.16). Promienie przechodzące w punktach &lt;HI rend="italic"&gt;M&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;N&lt;/HI&gt;, po załamaniu się w soczewce wewnętrznej, przecinają się w jej ognisku &lt;gap&gt; i dalej załamują się powtórnie w obiektywie. Poza instrumentem biegną one pod kątem &lt;gap&gt;, którego wierzchołek leży w punkcie analaktycznym &lt;HI rend="italic"&gt;S&lt;/HI&gt;. Zakładając, że punkt &lt;HI rend="italic"&gt;S&lt;/HI&gt; pokrywa się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego