Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
kierowania ogniem"86. Każdy z dostarczonych zespołów składał się z części artyleryjskiej i części broni podwodnej. Zespół przyrządów części artyleryjskiej „winien umożliwić kierowanie ogniem metodą pośrednią i bezpośrednią z dział 120 mm, z których 6 będzie na trzech podstawach bliźniaczych, siódme zaś na podstawie pojedynczej. Elementem celowniczym ma być dalmierz dziobowy 4-metrowy typu morskiego z wysokościomierzem"87.
W skład zespołu przyrządów artyleryjskich wchodziło wyposażenie:
- centrali artyleryjskiej,
- mostka artyleryjskiego,
- reflektorów,
- dział 120 mm,
- dział przeciwlotniczych.
Zespół przyrządów broni podwodnej „do kierowania strzelaniem torpedowym z dwóch aparatów torpedowych ma umożliwiać strzelanie scentralizowane z lewej lub prawej burty mostku nawigacyjnego lub
kierowania ogniem"86. Każdy z dostarczonych zespołów składał się z części artyleryjskiej i części broni podwodnej. Zespół przyrządów części artyleryjskiej &lt;q&gt;&#132;winien umożliwić kierowanie ogniem metodą pośrednią i bezpośrednią z dział 120 mm, z których 6 będzie na trzech podstawach bliźniaczych, siódme zaś na podstawie pojedynczej. Elementem celowniczym ma być dalmierz dziobowy 4-metrowy typu morskiego z wysokościomierzem"&lt;/&gt;87.<br>W skład zespołu przyrządów artyleryjskich wchodziło wyposażenie:<br>- centrali artyleryjskiej,<br>- mostka artyleryjskiego,<br>- reflektorów,<br>- dział 120 mm,<br>- dział przeciwlotniczych.<br>Zespół przyrządów broni podwodnej &lt;q&gt;&#132;do kierowania strzelaniem torpedowym z dwóch aparatów torpedowych ma umożliwiać strzelanie scentralizowane z lewej lub prawej burty mostku nawigacyjnego lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego