Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
kątem , którego wierzchołek leży w punkcie analaktycznym S. Zakładając, że punkt S pokrywa się z punktem O, leżącym na osi obrotu instrumentu, co praktycznie w tym typie lunety ma miejsce. Mierzoną odległość D obliczymy z trójkąta .

Ponieważ kąt jest wielkością stałą, więc wyrażenie oznaczamy literą k i nazywamy stałą mnożenia dalmierza kreskowego. Zatem

W produkowanych obecnie instrumentach stała mnożenia k = 100 Takie rozwiązanie bardzo upraszcza obliczenia, gdyż

Z analizy rysunku 2.16 wynika, że dalmierzem kreskowym mierzy się odległość wzdłuż linii celowania, a miara, na której wyznacza się wielkość odcinka musi być ustawiona prostopadle do osi celowej. W pomiarach terenowych miarą
kątem &lt;gap&gt;, którego wierzchołek leży w punkcie analaktycznym &lt;HI rend="italic"&gt;S&lt;/HI&gt;. Zakładając, że punkt &lt;HI rend="italic"&gt;S&lt;/HI&gt; pokrywa się z punktem &lt;HI rend="italic"&gt;O&lt;/HI&gt;, leżącym na osi obrotu instrumentu, co praktycznie w tym typie lunety ma miejsce. Mierzoną odległość &lt;HI rend="italic"&gt;D&lt;/HI&gt; obliczymy z trójkąta &lt;gap&gt;.<br><br>Ponieważ kąt &lt;gap&gt; jest wielkością stałą, więc wyrażenie &lt;gap&gt; oznaczamy literą &lt;HI rend="italic"&gt;k&lt;/HI&gt; i nazywamy &lt;HI rend="italic"&gt;stałą mnożenia dalmierza&lt;/HI&gt; kreskowego. Zatem<br>&lt;gap&gt;<br>W produkowanych obecnie instrumentach stała mnożenia &lt;HI rend="italic"&gt;k = 100&lt;/HI&gt; Takie rozwiązanie bardzo upraszcza obliczenia, gdyż<br>&lt;gap&gt;<br>Z analizy rysunku 2.16 wynika, że dalmierzem kreskowym mierzy się odległość wzdłuż linii celowania, a miara, na której wyznacza się wielkość odcinka &lt;gap&gt; musi być ustawiona prostopadle do osi celowej. W pomiarach terenowych miarą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego